ธุรกิจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

PRAPAT ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม (Business-to-Business: B2B) เนื่องจากบริษัทมองเห็นว่าน้ำยาของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน กอปรกับบริษัทยังมีกำลังการผลิตเหลือจากการผลิตเพื่อรองรับการจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้ตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาสูตรน้ำยาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้าครัวเรือน และมีปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในครัวเรือน น้ำยาที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ต้องมีราคาเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค

บริษัทจำหน่ายน้ำยาที่ใช้ในครัวเรือน ภายใต้ตราสินค้า “คนมีน้ำยา (Solvable Gang)” ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อาทิ สารซักฟอก “กรีน แว็กส์” “ออกซี่ แว็กส์” น้ำยาปรับผ้านุ่ม “โรส” น้ำยาล้างจาน “ไชน์นิ่ง” น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว “พิงค์กี้” เป็นต้น รวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับการทำความสะอาดต่างๆ อาทิ ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ ถุงขยะดำ กระดาษชำระ แอลกอฮอล์แบบน้ำหรือแบบเจลขนาดพกพา เป็นต้น สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน บริษัทจะจำหน่ายผ่านแผนกทีมขาย Digital ในหลากหลายช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น Shopee Lazada Facebook Line@ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สะดวกมากขึ้น