ธุรกิจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครัว

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาด้านครัว อาทิ น้ำยาล้างภาชนะ น้ำยาช่วยแห้ง เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติภายใต้ตราสินค้า “STEWARD” อาทิ เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องล้างภาชนะให้แก่ลูกค้าในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท

สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท อาทิ กลุ่มร้านอาหารและภัตตาคาร ที่ต้องการเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS) รวมทั้งการให้บริการเช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติให้กับลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจจะดำเนินการผ่าน TSS แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านกลุ่มลูกค้าและความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเองจะได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนการจำหน่ายน้ำยาด้านครัว อาทิ น้ำยาล้างภาชนะ น้ำยาช่วยแห้ง เพิ่มขึ้นควบคู่กันไป

เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมเพื่อครัวยุคใหม่ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งร้านอาหารในโรงแรม ร้าน Food Chain และร้าน Stand Alone เนื่องจากข้อดีต่างๆของเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างภาชนะแบบใช้มือ อาทิ ประหยัดเวลา ล้างได้ปริมาณมากต่อครั้ง สามารถใช้ร่วมกับน้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาช่วยแห้ง สามารถล้างในน้ำร้อนอุณหภูมิสูงถึง 85 องศาเซลเซียส ถูกหลักสุขอนามัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น ในขณะที่ราคาเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติมีราคาค่อนข้างสูง บริษัทจึงเล็งเห็นแนวโน้มความต้องการในรูปแบบการให้เช่าแก่ลูกค้าที่ต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานเครื่องอัตโนมัติแต่มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุน ทั้งนี้การให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติจะดำเนินการโดย TSS เท่านั้น

รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านครัวของ PRAPAT และ TSS สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. จำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ

ในการจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ PRAPAT จะนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติยี่ห้อที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ยี่ห้อ Ozti จากประเทศตุรกี ยี่ห้อ Jemi จากประเทศสเปน เป็นต้น โดยผ่านรูปแบบการสั่งผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ภายใต้ตราสินค้า “STEWARD” ทั้งนี้ ในการจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ PRAPAT และ TSS มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน โดย PRAPAT จะจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั้น และ TSS จะจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึง TSS จะเป็นผู้ดำเนินการให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ เพื่อความชัดเจนในด้านกลุ่มลูกค้าและความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านของบริษัทย่อย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติของ PRAPAT และ TSS แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.1
เครื่องล้างภาชนะขนาดเล็ก (Under Counter) เครื่องล้างภาชนะที่มีฝาเปิดด้านหน้า เหมาะกับการติดตั้งไว้ใต้เคาน์เตอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการล้างภาชนะได้ตั้งแต่ประมาณ 400 – 1,440 ชิ้นต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับร้านอาหารที่รองรับลูกค้าประมาณ 80 ที่นั่ง
1.2
เครื่องล้างภาชนะขนาดกลาง (Hood Type) เครื่องล้างภาชนะที่มีลักษณะแบบกระโจม มีฝาครอบเปิดปิดในแนวตั้ง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการล้างภาชนะได้ประมาณ 600 – 1,380 ชิ้นต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับร้านอาหารที่รองรับลูกค้าประมาณ 80 - 200 ที่นั่ง
1.3
เครื่องล้างภาชนะขนาดใหญ่ (Conveyer Type) เครื่องล้างภาชนะที่มีสายพานลำเลียง ซึ่งมีแบบแทงค์เดียวและหลายแทงค์ มีประสิทธิภาพในการล้างภาชนะได้ประมาณ 1,700 –2,660 ชิ้นต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับร้านอาหารที่รองรับลูกค้าประมาณ 200 ที่นั่งขึ้นไป
1.4
เครื่องล้างภาชนะขนาดใหญ่พิเศษ (Fight Type) เครื่องล้างภาชนะที่มีสายพานลำเลียงอัตโนมัติ มีขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพการล้างที่สูงมากสามารถล้างภาชนะได้ประมาณ 2,600 – 4,000 ชิ้นต่อชั่วโมง เหมาะสำหรับร้านอาหารที่รองรับลูกค้า 200 ที่นั่งขึ้นไป

2. จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ

PRAPAT ผลิตและจำหน่ายน้ำยาสำหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ อาทิ น้ำยาล้างภาชนะ น้ำยาช่วยแห้ง น้ำยาล้างตะกรัน เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติที่ TSS เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าแก่ลูกค้านั้น TSS จะสั่งซื้อมาจาก PRAPAT ทั้งนี้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าลูกค้าที่เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติจาก TSS จะต้องใช้เฉพาะน้ำยายี่ห้อ PEERAPAT เท่านั้น หากทีมงานดูแลหลังการขายพบว่าลูกค้าไม่ได้ใช้น้ำยายี่ห้อ PEERAPAT ลูกค้าจะถูกยกเลิกสัญญาพร้อมสิทธิต่างๆในสัญญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการและบำรุงรักษาเครื่องรายปีในทันที สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติไปแต่ไม่ได้ใช้น้ำยายี่ห้อ PEERAPAT จะถูกยกเลิกการรับประกันสินค้าทันทีในกรณีที่แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเวลาประกันสินค้าก็ตาม พร้อมยกเลิกสิทธิต่างๆในสัญญาซื้อขายและ/หรือสัญญาบริการและบำรุงรักษาเครื่องรายปีทันทีเช่นกัน

กลุ่มน้ำยาที่ใช้กับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ มี 3 ประเภท ดังนี้

2.1
น้ำยาล้างภาชนะ ใช้ล้างภาชนะทุกประเภท มีคุณสมบัติทำให้สิ่งสกปรกและคราบต่างๆ หลุดออกจากภาชนะ โดยมีทั้งสำหรับล้างภาชนะด้วยมือ และสำหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ
2.2
น้ำยาช่วยแห้ง น้ำยาช่วยแห้งเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเท่านั้น มีคุณสมบัติทำให้ภาชนะแห้งเร็ว และช่วยควบคุมคราบตะกรันภายในเครื่องล้างภาชนะ
2.3
น้ำยาล้างตะกรัน น้ำยาล้างตะกรันเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเท่านั้น ใช้ทำความสะอาด ขจัดคราบฝังแน่นต่างๆ

3. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในครัว

PRAPAT ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในครัว อาทิ น้ำยาล้างภาชนะด้วยมือ น้ำยาขจัดคราบไหม้และไขมัน น้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิวและอุปกรณ์ในครัว เป็นต้น

กลุ่มน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในครัว มี 3 ประเภท ดังนี้

3.1
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะด้วยมือ เป็นน้ำยาเพื่อการทำความสะอาดคราบไขมันบนภาชนะ จาน ชาม และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานครัว
3.2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในครัว เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับวัสดุอุปกรณ์ เช่น มีด เขียง ตะแกรง หรือพื้น ผิวทั่วไป ผนังในห้องครัวห้องอาหาร หรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ
3.3
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครบฝังแน่นในครัว เป็นน้ำยาเพื่อการทำความสะอาดคราบฝั่งแน่น เช่น คราบไหม้บนภาชนะ คราบไหม้ในห้องครัว คราบน้ำชากาแฟ คราบตะกรัน สำหรับห้องครัว