ช่องทางการจัดจำหน่าย

ศูนย์ธุรกิจและสาขา

ศูนย์ธุรกิจกรุงเทพ

406 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณพรประภา ยอดระฆัง (แมว)

02-290-1200 #160 Google Map

ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต

7/29 หมู่ 7 ถ.เจ้าฟ้านอก ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต 83100

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณธวัตชัย รัตนวัน

02-290-1200 #302 Google Map

ศูนย์ธุรกิจพัทยา

462/47 หมู่ 4 ถ.ชัยพรวิถี ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณธนิดา โคตร์แก้ว (ลัย)

02-290-1200 #360 Google Map

ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่

169 หมู่. 1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณนิรมล ป้อมลอย (โม)

02-290-1200 #340 Google Map

ศูนย์ธุรกิจชะอำ

329/24 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณสุนีย์ เฟื่องแก้ว (แอน)

02-290-1200 #370 Google Map

ศูนย์ธุรกิจสมุย

23/480 หมู่ 4 ต.บ่อผุต อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณธนภัทร สิขิวัฒน์ (ดอน)

02-290-1200 #350 Google Map

ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่

369,369/2 หมู่ 1 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ 50139

ผจก.ศูนย์/สาขา
คุณธนภัทร สิขิวัฒน์ (ดอน)

02-290-1200 #380 Google Map

สาขากระบี่

13/14-15 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

คุณพัชรี สกุลจร

02-290-1200 #390 Google Map

สาขากาญจนบุรี

119/16 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

คุณวรวรรธน์ พงศ์ธีรพร

065-696-9361 Google Map

พีพีเอาท์เล็ต

74/2 หมู่ที่ 5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140

คุณลินา อันตะโก

064-587-2396 Google Map

สมาร์ท คิทเช่น เอ็กซพีเรียนซ์

108 ถ.เพชรเกษม หมู่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140

คุณสุดารัตน์ ยิ้มแป้น (อ้อม)

082-881-6093 Google Map

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอ็มเอ็นโซลูชัน ซิสเทม จำกัด

99/17 ซอย 6 ถ.โกลเด้นท์ ฮิลส์ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

owner
คุณนิรมล ป้อมลอย

mnsolution2564@gmail.com 094-262-3334 Google Map

บริษัท จัดให้ จำกัด สำนักงานใหญ่

151/1 หมู่ที่ 4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140

owner
คุณลินา อันตะโก (มด)

jadhaicompany@gmail.com 098-462-3416 Google Map

บริษัท บี.โอ.เอ็น. คอนเซ้าแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่

199/15 หมู่ที่ 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140

owner
คุณณัฐธิดา ทองสุขดี (โดนัท)

nutthida.bon@gmail.com 082-208-5595 Google Map

บริษัท กระบี่ซัพพลายส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

62 ถ.เหมฑทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000

owner
คุณขวัญใจ ทับเที่ยง (ขวัญ)

krabisupply_service@hotmail.com 089-873-3320 Google Map

บริษัท สไมลคลีน แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

973 หมู่ 1 ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000

owner
คุณอารียา ศรีนวลเขียว (ยิ้ม)

yimkorat@hotmail.com 095-612-1321 Google Map

บริษัท หาดใหญ่ ซัพพลายส์ จำกัด

213 ถ.รัตนอุทิศ ซอย 19 อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

owner
คุณอนงค์ ปานสุวรรณ (นง)

hts_supplies06@yahoo.com 081-898-6468 Google Map

บริษัท อุบลมุกดา ซัพพลายส์ จำกัด

180 หมู่ 12 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

owner
คุณกัมปนาท เทียงปา (กัม)

ubonmukda@yahoo.com 086-460-9154 Google Map

บริษัท ภัสพลภ์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด

21/69 หมู่บ้านคลองพร้าว หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง ตราด 23170

owner
คุณสุภาพรณ์ พวงพยอม (จุก)

pusapolsupply@gmail.com 094-549-2565 Google Map

บริษัท เวสเทิร์น ซัพพลายส์ จำกัด

688/2 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

owner
คุณขรรค์ชัย อินทรเสน (ชัย)

westernsupplies11@gmail.com 081-717-5911 Google Map

บริษัท ศรีพงัน คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด

101 หมู่ 1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280

owner
คุณนฤมล ใหม่โสภา (เจี๊ยบ)

sriphangan2555@yahoo.co.th 086-988-4340 Google Map

บริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ซัพพลายส์ จำกัด

204 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

owner
คุณเรวดี เฮงประเสริฐ (เก๋)

nescokkn@gmail.com 081-964-1266 Google Map

บริษัท คลีนโปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

47/12 หมู่ที่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง สระบุรี 18000

owner
คุณศิริขวัญ จีนแคะ(ขวัญ)

cleanproduct99@gmail.com 089-783-4330 Google Map

บริษัท ช้อง-ฝุง คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด

221 ซอย 7 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000

owner
คุณจันทร์จิรา ศิริปรีดาชัยกุล (เจี๊ยบ)

s.chanjira@yahoo.co.th 089-124-6356 Google Map

บริษัท มนภา เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

109/2 หมู่ 19 ถ.สหมิตร ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000

owner
คุณนภาพันธ์ เทียนชัย (นะ)

provincr@gmail.com 081-884-4390 Google Map

บริษัท เก้าคลีน ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

45/7 หมู่ 17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน อยุธยา 13160

owner
คุณณัชญา หมั่นทำ (นิต)

kaoclean.9@gmail.com 061-414-4749 Google Map

บริษัท ยูดี โปรดัคท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

305/5 ม.2 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

owner
คุณนิภาพร ฝ่ายชาวนา (กุ้ง)

Nipaporn.uds@gmail.com 061-882-1919 Google Map

บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

160/3-4 ถ.สุขสวัสดิ์ 4 ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000

owner
คุณไตรทศ เครือแก้ว ณ ลำพูน (โก้)

trithot_aiya@hotmail.com 081-716-8959 Google Map

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจเอ คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลายส์

66/1 ม.1 ถ.บ้านกลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ประจวบคิรีขันธ์ 77140

owner
คุณจิตติมา พิมสอ (ม่วย)

vjacleaning@gmail.com 089-886-8336 Google Map

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ซัพพลายส์

92/168 หมู่ 5 ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

owner
คุณอุรทิน ลิ้มสกุล (เปิ้ล)

qsptlp@gmail.com 099-539-9662 Google Map

บริษัท เทคคลีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

555/73 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

owner
คุณวุฒิชาติ ศรีไพร (เบิ้ม)

techcleanservice@hotmail.com 091-757-8998 Google Map