ธุรกิจของเรา

บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (“CVT”)

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ อนามัยของโรงงานอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดด้านสุขอนามัย สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท โดยเป็นบริษัทย่อย PRAPAT จดทะเบียน 18 มกราคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท