ธุรกิจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์บิวดิ้งแคร์

PRAPAT ผลิตและจำหน่ายน้ำยาสำหรับงานแม่บ้านและน้ำยาทำความสะอาดพื้นทุกประเภท อาทิ พื้นห้องทั่วไป พื้นห้องครัว พื้นห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นน้ำยาที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดพื้นแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์แม่บ้านและทำความสะอาดพื้นของ PRAPAT แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. น้ำยาทำความสะอาดพื้น

น้ำยาทำความสะอาดพื้น-ฆ่าเชื้อ

มีน้ำยาหลายประเภท มีคุณสมบัติทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และเคลือบเงา มีแบบใช้งานได้ทุกประเภท และแบบแบ่งการใช้งานตามประเภทพื้นผิว อาทิ น้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อ เป็นต้น

น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ-ฆ่าเชื้อ

มีน้ำยาหลายประเภท มีคุณสมบัติทำความสะอาดพื้น ผนัง ห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ แบบล้างประจำวัน และแบบล้างต่อสัปดาห์สำหรับคราบสนิม คราบหนักต่างๆ อาทิ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำแบบล้างประจำวันที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำแบบกรด น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำฆ่าเชื้อ เป็นต้น

น้ำยาทำความสะอาดกระจก

PEERAPAT มีน้ำยาแบบพร้อมใช้งาน และแบบเข้มข้นที่ต้องนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนก่อนการใช้งาน

2. น้ำยาทำความสะอาดมือและกลุ่มเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

น้ำยาทำความสะอาดมือแบบเหลว แบบโฟมฆ่าเชื้อ

เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

3. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ PRAPAT จัดจำหน่ายเพื่อใช้งานควบคู่กับน้ำยาทำความสะอาดพื้นของบริษัท หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ได้ครบในที่เดียว ประกอบด้วย รถทำความสะอาด เครื่องขัดพื้น เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องฉีดน้ำ เป็นต้น

4. อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ PRAPAT จำหน่ายเป็นอุปกรณ์สำหรับงานในส่วนของแผนกแม่บ้าน มีมากกว่า 200 รายการ อาทิ แผ่นขัดพื้น ฟองน้ำสำหรับขัด อุปกรณ์ทำความสะอาดกระจก ไม้กวาด ไม้ม็อบ รถเข็น แผ่นยาง ถังขยะ รวมไปถึงกระดาษชำระ