PRAPAT

2.02

เปลี่ยน% 3.59

เปลี่ยน +0.07

19/07/2024 16:32:44

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PRAPAT" เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่อุตสาหกรรมการทำความสะอาดและสุขอนามัยในประเทศไทย ด้วยการวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคุณภาพสูง และการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อทำการตลาดเชิงพาณิชย์กับลูกค้ากลุ่มสถาบันและอุตสาหกรรม (Business-to-Business: B2B) ควบคู่ไปกับการเสนองานบริการที่ดีและครบวงจรให้กับลูกค้า รวมทั้งการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มากว่า 36 ปี
ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราเพิ่มเติมได้ที่นี่ »

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในเครือกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PRAPAT"
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการเช่าและจัดจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมงานบริการหลังการขาย มากว่า 32 ปี
เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ »

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในเครือกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PRAPAT"
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และสุขอนามัยของโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อ
และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดด้านสุขอนามัย สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท มากว่า 24 ปี
เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ »

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด

บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในเครือกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PRAPAT"
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา การออกแบบวางระบบ และการสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตและสระว่ายน้ำสำเร็จรูป พร้อมภูมิทัศน์บริเวณรอบสระว่ายน้ำ ด้วยอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ควบคู่กับการให้บริการหลังการขายครบวงจร ทั้งดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ การปรับคุณภาพน้ำ และตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากว่า 29 ปี
เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ »

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งในเครือกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "PRAPAT"
เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบงานทำความสะอาดด้านซักรีดในโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงซักอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม มากว่า 24 ปี
เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่นี่ »