PRAPAT

-

เปลี่ยน% -

เปลี่ยน -

14/06/2024 08:36:31

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมการทำความสะอาดและการอนามัยในประเทศไทย การวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคุณภาพสูงพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อทำการตลาดเชิงพาณิชย์กับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม (Business-to-Business: B2B) และกลุ่มลูกค้าครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) ควบคู่ไปกับการเสนองานบริการที่ดีและครบวงจรให้กับลูกค้า รวมทั้งการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้านน้ำยากลุ่มทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และซักรีดในประเทศไทยและต่างประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่ม
  • วิสัยทัศน์

    เป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีทำความสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ร้านของเรา

สะอาด สะดวก สบาย สินค้าคุณภาพมากมาย ส่งตรงถึงบ้านคุณ

สั่งซื้อออนไลน์