ธุรกิจของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

PRAPAT เป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำ รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายสระว่ายน้ำสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า “Magiline” จากประเทศฝรั่งเศส โดย PRAPAT ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งสินค้าของ Magiline มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ดูแลง่าย และใช้เวลาก่อสร้างเพียง 2 สัปดาห์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างสระน้ำสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สำหรับสระว่ายน้ำที่ต้องใช้การก่อสร้างจะดำเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด (MP) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านสระว่ายน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วางระบบ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และซ่อมบำรุงสระว่ายน้ำ รวมไปถึงจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำ โดย MP มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำ ที่สามารถตอบสนอง และให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการก่อสร้าง ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงลูกค้ากลุ่มบ้านเดี่ยวที่มีสระว่ายน้ำ ซึ่ง MP มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสระว่ายน้ำมามากกว่า 25 ปี ปัจจุบัน MP เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำยี่ห้อ Pentair ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงทั่วโลก โดย MP เป็นรับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก Pentair โดยตรง

ผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำของ PRAPAT และ MP แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำ

MP เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ MP จำหน่าย ประกอบด้วย เครื่องกรอง ปั๊มสระว่ายน้ำ ระบบเกลือ ไฟสระว่ายน้ำ ท่อน้ำผุด อุปกรณ์ตกแต่งสระว่ายน้ำ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ MP เป็นผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงจากผู้ผลิตต่างประเทศ อาทิ Pentair จากประเทศสหรัฐอเมริกา Davey จากประเทศออสเตรเลีย และ Gemas จากประเทศตุรกี ซึ่ง MP ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

เคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำ

เคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และเคมีภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค อาทิ คลอรีน เกลือบริสุทธิ์ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพน้ำ อาทิ น้ำยาปรับสภาพน้ำ เป็นต้น

สระว่ายน้ำสำเร็จรูป

สระว่ายน้ำสำเร็จรูปจำหน่ายโดย PRAPAT ภายใต้ตราสินค้า “Magiline” จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง PRAPAT ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยสระว่ายน้ำสำเร็จรูป Magiline มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ดูแลรักษาง่าย และใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น