ธุรกิจของเรา

บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS)

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ให้บริการเช่าและจำหน่ายเครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้วอัตโนมัติ มาตรฐานยุโรป น้ำยาและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้านครัว สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เครื่องล้างจาน รวมถึงงานบริการหลังการขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยเป็นบริษัทย่อย PRAPAT จดทะเบียน 21 ตุลาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 15.00 ล้านบาท