ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อัจฉเรฑต์ ศรีธัญรัตน์

ผู้จัดการแผนกการเงิน และ ผู้ช่วยผู้จัดการ IR