ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการรับเหมาติดตั้งระบบควบคุมผลิตและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม SCADA:TURNKEY PROJECT

09/09/2021

เรียน ผู้เสนอราคาทุกท่าน

เรื่อง แจ้งให้เสนอราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมการผลิตและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey project)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน กำลังเปิดรับผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมการผลิตและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey project)

โดยระยะเวลาในการเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลโครงการฯ :
9 – 17 กันยายน 2564

กำหนดการปิดรับซองประมูลโครงการฯ :
15 ตุลาคม 2564

โดยมีระยะเวลาการยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารปิดผนึกส่งมาที่ :
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 153 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

หากสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อ :
คุณธนภรณ์ 0952502415 หรือ thanaporn@peerapat.com ผู้ดูแลหลักของโครงการฯ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางและติดตั้งระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถรองรับการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

Information from
Peerapat