ข้อมูล PR เปิดรับผู้รับผู้เสนอราคา โครงการ Solar Rooftop

12/04/2021

เรียน ผู้เสนอราคาทุกท่าน

เรื่อง แจ้งให้เสนอราคาโครงการ Solar Rooftop บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วย บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้องการเปิดรับผู้เสนอราคา โครงการ Solar Rooftop ณ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 153 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

1.
ฝั่งโรงงาน ขนาด 330 kWp ติดตั้งที่อาคารผลิต 2 โดยให้ใช้เต็มพื้นที่หลังคา ไม่เว้นช่องแสง (มีแบบโครงสร้างแนบ)
2.
ฝั่งสำนักงาน ขนาด 120 kWp ติดตั้งที่ลาดจอดรถ โดยเรามีพื้นที่ว่าง สำหรับจอดรถให้ โดยให้ผู้เสนอราคา เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง โครงสร้างหลังคาลานจอดรถ รวมถึงการติดตั้งระบบ โซล่า รูฟท็อป ด้วยทั้งหมด

ซึ่งจะมีตารางสเปคให้ผู้เสนอราคากรอกข้อมูล ทั้งฝั่งโรงงาน และ ฝั่งออฟฟิศ มาให้ด้วย และให้ยึดถือ TOR เป็นหลักในการ คำนวณ ออกแบบ ต่างๆ

โดยมีระยะเวลาการยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารปิดผนึกส่งมาที่:
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 153 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสาร มาทาง E-Mail:
Chatchawan@peerapat.com และ Thichapa@peerapat.com

กำหนดให้เอกสารถึงมือผู้รับ:
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

Information from
peerapat