ทำงานกับพีรพัฒน์ฯ

การอบรมเพิ่มทักษะ
     
     กลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ ก่อตั้งในปี 1983 นำเสนอสินค้าบริการ สำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

     นอกเหนือกว่าการบริการลูกค้าโรงแรมกว่า 800 แห่ง พีรพัฒน์ยังให้บริการลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม, อิเลคทรอนิค, ประกอบรถยนต์ และอื่นๆ โดยมีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอสินค้า และบริการแบบมืออาชีพ ที่มีสินค้าและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกอุตสาหกรรม

    เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สำหรับ การซักรีด ห้องครัว การทำความสะอาด การทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ สินค้าสุขอนามัย-รักษาสิ่งแวดล้อม และรวมถึงระบบผลิตน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน สินค้าเหล่านี้มีทั้งในส่วนที่ทางบริษัทฯพัฒนา, ผลิตเอง และที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ


     จากการดำเนินงานมานานกว่า 28ปี ดังนั้นจึงบ่งบอกได้ว่าบริษัทมีความมั่นคง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากปัจจัยสำคัญที่บริษัทฯอยู่ในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศ คือ ด้านการท่องเที่ยว และรวมถึงการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเป็นผู้นำในการให้บริการแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร

      นอกเหนือจากนี้ กลุ่มพีรพัฒน์ยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการเติบโตในสายอาชีพ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

   
สวัสดิการ

 
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
3. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
4. ค่ารักษาพยาบาล / ตรวจสุขภาพประจำปี
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. ท่องเที่ยวประจำปี / SPORT DAY / สังสรรค์ปีใหม่
7. ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านภาษาในต่างประเทศ
8. ดูงานต่างประเทศ
9. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
10. ที่พักสำหรับการประจำต่างจังหวัด / ต่างประเทศ

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.