ฝากประวัติ

     

 

               

       
       
          


   
          

 

ตำแหน่งว่างงาน
 ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง
 ก่อน
การจัดส่งแสดงเจตจำนงสมัครงาน


ลงทะเบียนฝากประวัติ
 เราให้ความสำคัญกับการสมัครงาน
 ของคุณ เพื่อเป็นประโยชต์ต่อคุณเอง
 กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

 

 

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / แผนกพัฒนาบุคคล      
406  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10310                                                     โทรศัพท์ : 0 2290 1200  ต่อ 680-686    โทรสาร : 0 2290 1248   อีเมลล์ :
personnel@peerapat.com

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.00 น. - 17.30 น.                                         

                                                                                                                             ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
                                                                                                                                

 

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.