รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์                 

ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต, นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า
เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดสำหรับองค์กร มาเป็นเวลายาวนานกว่า 28 ปี
ทำให้มีลูกค้าหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะลูกค้าที่เกียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม, รีสอร์ท และที่พักอื่นๆ  และรวมถึงลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 
และจากที่องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้ความสำัคัญกับการใส่ใจด้านสิ่งแวด
ล้อม และมีมาตรการต่างๆออกมาดูแลและควบคุม ส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกส่วน
หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย
 
และทางบริษัทฯ เองก็ให้ความเป็นห่วงกับด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ดังเห็นได้จากการ
ที่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งแผนกพัฒนาสินค้าขึ้นมา นอกเหนือ
จากพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีแล้ว  ยังได้รับมอบหมายให้วิจัยและพัฒนาสินค้า
และเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันทางบริษัทฯมีสินค้าและ
เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จัดจำหน่ายอยู่หลายรายการ
 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อนุรักสิ่งแวดล้อม        ดาวน์โหลด

 

สินค้าฉลากเขียว
หน่วยงานกลางที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกำหนดให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับตัวในการผลิตสินค้าเืพื่อความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้งานและต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สัญญลักษณ์ "Green Label" เพื่อแสดงต่อผู้บริโภคทราบ และทางบริษัทฯเองในฐานะผู้ผลิต วิจัยและพัฒนาิสินค้าด้านทำความสะอาดก็เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ดังนั้น ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปีที่มีการปรับปรุงสูตรของสินค้าให้กลายเป็นสินค้าฉลากเขียว จนทำให้ปัจจุบันบริษัทฯมีจำนวนรายการสินค้าฉลากเขียวสำหรับสินค้าด้านทำความสะอาดมากที่สุด
การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.