กลุ่มประหยัดพลังงาน

Chang Global Warming Crisis to Hot Water

Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนให้น้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน)  โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100%  โดยพลังงานอีก 75%  ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา  นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้  สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ

Heat Pump  จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย   กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด  อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

Heat Pump  เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลัังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส   จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น  โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม,  โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ

 
ยิ่งกว่านั้น  Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ   ห้องอาหาร,  ห้องโถง, ห้องซักรีด  อื่นๆ  เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Pump

 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าด้านประหยัดพลัังาน        ดาวน์โหลด

 

รายการสินค้า
เพื่อสามารถรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นโรงแรมขนาดแล็ก & อุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ย่อม ไปจนถึงโรงแรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทางบริษัทฯจึงมีพัฒนา วิจัยและผลิตระบบผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานมีหลายขนาดตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และชนิดขอบธุรกิจ
ฮีทปั๊ม คืออะไร?
ทำไมต้อง PP Energy?
ระบบผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงาน เริ่มเป็นที่รู้ัจักกันมากขึ้นและได้รับความสนใจมากขึ้นอันเกิดมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานจนส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการผลิตน้ำร้อนดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานขึ้นทั่วโลกในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯเองก็มีหลายๆเหตุผลที่อยากให้ท่านพิจารณาในการเลือกใช้ผลิตของบริษััทฯว่ามีข้อแตกต่างอยางไรกับบริษัทฯอื่้นๆ
ลูกค้าอ้างอิง
ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปีแล้ว ที่ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศไทย และทั่วพื้นที่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้าไปช่วยดูแลและปรับเปลี่ยนระบบด้านการผลิตน้ำร้อน ด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน โดยปัจจุบันทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในส่วนธุรกิจโรงแรม, โรงพยาบาล, ภัตาคาร ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ผลิตรถยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม
การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.