กลุ่มประหยัดพลังงาน

Chang Global Warming Crisis to Hot Water

Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนให้น้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน)  โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100%  โดยพลังงานอีก 75%  ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา  นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้  สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ

Heat Pump  จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย   กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด  อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

Heat Pump  เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลัังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส   จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น  โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม,  โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ

 
ยิ่งกว่านั้น  Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ   ห้องอาหาร,  ห้องโถง, ห้องซักรีด  อื่นๆ  เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Pump

 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าด้านประหยัดพลัังาน        ดาวน์โหลด

 

ลูกค้าอ้างอิง

ปัจจุบันมีธุรกิจมากกว่า 300  ราย ที่ให้ความเชื่อมั่นในผลิตภััณฑ์ และได้รับประโยชน์


กลุ่มโรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม 
 
  
กลุ่มโรงแรมในเครือดุสิตธานี 
ติดตั้ง Heat Pump ระบบน้ำร้อนสำหรับ 7 โรงแรม ในกลุ่มเครือดุสิตธานี  โดยกระจายนำไปติดตั้งเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำร้อนเดิม อาทิ 
Diesel Boiler, LPG Boiler, Heavy Fuel Oil และไฟฟ้า  ผลที่ได้รับคือทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับผลิตน้ำร้อน
ไปได้ปีละประมาณ  5.4 ล้านบาท  และสามารถถึงจุดคุ้มทุนในการลงทุน Heat Pump ภายในเวลาเพียง 2 ปี ( ROI )

    

 

   
   โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท
   ติดตั้ง Heat Pump รุ่น A3-HHPM25  จำนวน 8 เครื่อง   ด้วยการเอาเข้าไปสนับสนุน-แทนที่การผลิตน้ำร้อนด้วย Diesel Boiler.
   โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการใช้ผลิตน้ำร้อนลงได้ปีละ  2.4 ล้านบาท  และสามารถคืนทุนเพียงแค่ 1.8 ปี ( ROI )

 


 

   
   โรงแรม เดอะ อิมเมอรัล ควีนส์ ปาร์ค-กรุงเทพฯ
   เป็นโรงแรมที่มีระบบผลิตน้ำร้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่  300,000 ลิตร ต่อ วัน   ด้วยการนำ Heat Pump เข้าไปติดตั้งเพื่อ
   ทดแทน- สนับสนุน  
HPO A Boiler.
 


 

 
  เจ ดับบลิว เมอริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

  ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน Heat Pump  จำนวน 4 เครื่องเพื่อแทนที่-สนับสนุนระบบเดิม Diesel Boiler  ลดค้าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ปีละ
  1.5 ล้าน
 บาท  และถึงจุดคุ้มทุนในจ่ายค่าเครื่องและการติดตั้งระบบ  Heat Pump  ในเวลาเพียง  1.5 ปี  (ROI)

 


 

   
 เลอ เมอริเดียน อังกอร์ เสียมเรียบ กัมพูชา
  ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน Heat Pump รุ่น A3-HHPM25 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งแผงโซล่า(น้ำร้อน - Solar Panel)อีกจำนวน 32 แผง
  ส่งผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการผลิตน้ำร้อนปีละ 6.5 ล้านบาท  และคุ้มค่าการลงทุนในระยะสั้นเพียง 0.7 ปี เท่านั้น
  และได้มีการน้ำเอาระบบ Energy Smart  เข้ามาเพื่อใช้ในการ Monitor ผ่่านทางออนไลน์
 


 

กลุ่มสถานพยาบาล - สุขภาพ
 

  ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน  Heat Pump  รุ่น A3-HHPM25  จำนวน 2 เครื่อง เพื่อทนแทน-สนับสนุนลดต้นทุนด้านพลังงานของ Diesel Boiler
  2 เครื่อง ทำให้ลดค่าใ้ช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ปีละ 0.9 ล้านบาท   และคุ้มทุนในการจ่ายค่าติดตั้งระบบ Heat Pump ในระยะเวลา 1.8 ปี ( ROI )
 


 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

  
  ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อน Water to Water Heat Pump  รุ่น  150 kW ( heating of heat pump system for pre-treatment and ED line )
  เข้าไปสนับสนุน-แทนที่ LPG และ ไฟฟ้า ( Boiler & Chiller ) และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ปีละ  1.2 ล้านบาท
  และคุ้มค่าการลงทุนในการติดตั้งระบบ  Heat Pump ที่ 2.8 ปี (  ROI )

 

 

  
เอกสารโปรเจ็คอ้างอิงทั้งหมด  

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.