กลุ่มประหยัดพลังงาน

Chang Global Warming Crisis to Hot Water

Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนให้น้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน)  โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100%  โดยพลังงานอีก 75%  ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา  นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้  สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ

Heat Pump  จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย   กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด  อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

Heat Pump  เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลัังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส   จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น  โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม,  โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ

 
ยิ่งกว่านั้น  Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ   ห้องอาหาร,  ห้องโถง, ห้องซักรีด  อื่นๆ  เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Pump

 

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าด้านประหยัดพลัังาน        ดาวน์โหลด

 

รายการสินค้า

HHPM Series

 
คุณสมบัติที่โดดเด่น  
     - ผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิตั้งแต่  40-70 องศาเซลเซียส  
     - ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจโรงแรม และ โรงพยาบาล  
     - ตัวเครื่องประกอบไปด้วย  Compressor, Evaporator, Condenser, Fan and  
       electrical control panel, Refrigerant is environmentally friendly R134a  
ผลิต/ควบคุมมาตรฐานโดย  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ จำกัด  
**ดาวน์โหลดแคตาล็อก  
Technical Specifications    
   

 

Hybrid System

คุณสมบัติที่โดดเด่น
     - ผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส
     - เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานจากแสงแดดเข้าช่วย
     - มีน้ำร้อนพอสำหรับการใช้ทั้งกลางวัน-กลางคืน
     - ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้  80%
ผลิต/ควบคุมมาตรฐานโดย  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ จำกัด
 
** ดาวน์โหลดแคตาล็อก
 
Technical Inspecificaions  
   

 

Swimming Pool Series

คุณสมบัติที่โดดเด่น
     -  ผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่ 40-60 องศาเซลเซียส
     - ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสระว่ายน้ำ
     - ใช้ ไททาเนี่ยมในการแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้การป้องกันสูงสุดของการกัดกร่อนที่
       เกิดจากน้ำจากสระว่ายน้ำ
     - ตัวเครื่องประกอบไปด้วย  Compressor, Evaporator, Condenser, Fan and 
       Electrical control panel, Refrigerant is environmentally friendly R417a
ผลิต/ควบคุณมาตรฐานโดย  บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ จำกัด
 
** ดาวน์โหลดแคตาล็อก
Technical Inpecifications  
   

 

Double Source Model

คุณสมบัติที่โดดเด่น
     - เป็นฮีทปั๊มน้ำร้อน และ น้ำเย็น สำหรับสระน้ำ
     - เป็นระบบผลิตน้ำร้อน น้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการประหยัดได้ถึง 900%
     - ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ สปา และ ศูนย์สุขภาพ
     - ตัวเครื่องประกอบไปด้วย Compressor, Evaporator, Condenser, Fan and 
       electrical control panel, refrigerant is environmentally friendly R417a
 
ผลิต/ควบคุมมาตรฐานโดย   บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ มาสเตอร์ จำกัด
 
** ดาวน์โหลดแคตาล็อก
 
Technical Specifications  

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.