กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว
 
บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด เป็นผู้นำตลาดในด้านผลิตภัณฑ์เครื่่องล้างแก้ว-ล้างจาน  สำหรับอุตสาหกรรม รวมถึง อุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
นอกเหนือจาก การนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่จากยุโรปให้กับลูกค้าแล้ว  ยังประกอบด้วยเทคนิควิธีการกระบวนการต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่ผ่่านมา บริษัทฯนำเสนอบริการเช่า และขาย เครื่องล้างจาน- แก้ว รวมถึงน้ำยาที่ใช้ร่วมกับเครื่องภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯเอง สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
    
เจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ชำนาญการ และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี จะประจำการอยู่ทั่วทุกภูมิภาคตลอด 24 ชั่วโมง-ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่า ทีมบริการของบริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเซส จำกัด  เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   บริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับสุขอนามัย, ความสะอาดและความปลอดภัย  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เอกสารประกอบสินค้า้ด้านครัว   ดาวน์์โหลด

 

1. เครื่องล้างภาชนะ ขนาดเล็ก 
    ( Under Counter )

 

 

DW23 DW50 DWG2
 •  เป็นเครื่องล้างจานขนาดเล็ก
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน80 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • โปรแกรมการล้าง :  120 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  600 ชิ้น/ชั่วโมง 
  30 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  32 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  85 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  220V/L/N/PE/50Hz.

 

 • เป็นเครื่องล้างจานขนาดเล็ก
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 80 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • โปรแกรมการล้าง :  72/102 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  1,000 ชิ้น/ชั่วโมง 
  50 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  30 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  85 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 •  ระบบไฟฟ้า   :  220V/L/N/PE/50Hz.

 

 • เป็นเครื่องล้างจานขนาดเล็ก
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 80 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • โปรแกรมการล้าง :  72/102 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  1,000 ชิ้น/ชั่วโมง 
  50 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  18 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  58 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  65 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  220V/L/N/PE/50Hz.

 


2.  เครื่องล้างภาชนะ ขนาดกลาง 
     ( Hood Type – Single Tank )

DW88 DW1/1 DW83
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 80-200 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • โปรแกรมการล้าง :  60 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  1,200 ชิ้น/ชั่วโมง 
  60 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  34.5 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  85 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz.
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 80-200 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 316
 • โปรแกรมการล้าง :  60/120 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  1,200 ชิ้น/ชั่วโมง 
  60 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  42 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  85 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz.
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 80-200 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • โปรแกรมการล้าง :  60/120 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  600-1,200 ชิ้น/ชั่วโมง
  60 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  58 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  85 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz.
 
DW-1000STD  
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 80-200 ที่นั่ง
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • โปรแกรมการล้าง :  60 วินาที
 • ประสิทธิการล้าง  :  1,200 ชิ้น/ชั่วโมง
  60 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังล้าง    :  42 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย  :  85 องศา
 • ระบบแรงดันน้ำ  :   2-6 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz.

 

 

3.  เครื่องล้างภาชนะ ขนาดใหญ่  
     (Conveyor & Fight Type )

DWC7/1 DWC-OBK2000T DWC-OBK1500
 • เครื่องล้างจานระบบสายพาน
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 200 ที่นั่งขึ้นไป
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI304
 • โปรแกรมการล้าง :  2
  โปรแกรม
 • ประสิทธิการล้าง  :  1,700-3,400
  ชิ้น/ชั่วโมง 70 กะบะชั่วโมง
 • ปริมาตรถังน้ำล้างแรก   :  60 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง        :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย   :  85 องศา
 • ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย   :  325 ลิตร
 • ระบบแรงดันน้ำ           :   2-5 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz.
 • เครื่องล้างจานระบบสายพาน
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 200 ที่นั่งขึ้นไป
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • ประสิทธิการล้าง  : 2,660 ชิ้น/ชั่วโมง
  133 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังน้ำล้างแรก   :  90 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง        :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย   :  85 องศา
 • ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย   :  17 ลิตร
 • ระบบแรงดันน้ำ           :   2-5 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz
 • เครื่องล้างจานระบบสายพาน
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 200 ที่นั่งขึ้นไป
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • ประสิทธิการล้าง  : 2,060 ชิ้น/ชั่วโมง
  103 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังน้ำล้างแรก   :  90 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง        :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย   :  85 องศา
 • ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย   :  17 ลิตร
 • ระบบแรงดันน้ำ           :   2-5 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz
     
   
DWC-44BP    
 • เครื่องล้างจานระบบสายพาน
 • เหมาะสำหรับสถานประกอบการ
  ที่ไม่เกิน 200 ที่นั่งขึ้นไป
 • วัสดุทำจากสแตนเลส AISI 304
 • ประสิทธิการล้าง  : 4,060 ชิ้น/ชั่วโมง
  203 กะบะ/ชั่วโมง
 • ปริมาตรถังน้ำล้างแรก   :  87 ลิตร
 • อุณฆภูมิถังน้ำล้าง        :  65 องศา
 • อุณหภูมิถังน้ำสุดท้าย   :  85 องศา
 • ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย   :  28 ลิตร
 • ระบบแรงดันน้ำ           :   2-5 บาร์
 • ระบบไฟฟ้า   :  380V/3L/N/PE/50Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.