กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด
 
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นการเป็นผู้นำตลาดจากสินค้าด้านซักรีด  ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทั้งในด้านพัฒนาสินค้าและการใช้เทคโนโลยี นอกเหลือไปจากการให้บริการด้านเทคนิคที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง  ซึ่่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นจากลูกค้า 
 
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี  พร้อมนำเสนอรางานผลการวิเคราะห์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อการบำรุงรักษา เครื่องซักผ้า ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเติมน้ำยาซักรีดอัตโนมัติ  โดยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านเทคนิคต่างๆของการซักผ้า หรือเทคนิคในการใช้น้ำยาซักรีดเป็นต้น
 
ที่สำคัญ  นอกเหนือจากการให้บริการ,  การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วนของลูกค้าแล้ว  สินค้าซักรีด สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล ยังสามารถแก้ไขปัญหาคราบสกปรกต่างๆ ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟอกผ้าชนิดคลอรีน  หรือออกซิเจน,  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  หรือน้ำยาล้าผ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่าเข้มงวด
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 
เอกสารประกอบสินค้าด้านซักรีด       ดาวน์โหลด  

 

1.) HP Set
( ผลิตภัณฑ์เคมีพิเศษสำหรับงานซักรีดโรงพยาบาล )
Detergent - HP Builder - HP Bleach - HP
( ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง มอก.78-2545 ) ( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอตเฟต ) ( ผงฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน )   
     
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดคราบสกปรกออก เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ช่วยขจัดคราบฝัง      เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกขาว เป็นสาร     
จากผ้า ได้รับการพัฒนามาใช้กับผ้าสกปรก แน่นให้ออกจากเนื้อผ้า ช่วนในการขจัดสิ่ง        อินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด ให้
ทุกขนาด ใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ เหมาะ สกปรกให้ออกจากเนื้อผ้าโดยง่าย  ใช้ได้ ความขาวแก่เนื้อผ้า พร้อมกับให้ความ
สำหรับผ้าขาวและผ้าสี เพราะไม่มีสารฟอก ทั้งผ้าขาวและผ้าสี  เหมาะสำหรับแผนก ปลอดภัยต่อเส้นใยของผ้า แม้ผ่านการ
ขาวเจือปน ซักรีดที่ทันสมัย เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ฟอกหลายครั้ง ใช้ได้กับผ้าฝ้ายเท่านั้น
     
     
Bleach - O - HP Sour - HP Soft - HP
( ผงฟอกผ้าขาวและผ้าสี ชนิดออกซิเจน ) ( ผงล้้างผ้า ) ( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
     
เป็นผงฟอกผ้า่ชนิดพิเศษ ประกอบด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้สำหรับล้างผ้า สามารถ เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอมและปรับสภาพ
สารฟอกชนิดออกซิเจนที่ปลอดภัย ไม่ทำ ขจัดคลอรีนที่ตกค้างบนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็น ผ้าให้นุ่มฟู สวมใส่สบาย ผ้าไม่ลืบติดตัว ช่วย
ให้เส้นใยทุกชนิดเหลืองหรือเปื่อน แม้ผ่าน กลาง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ ให้รีดเรียบและผ้าจะคงรูปอยู่นาน   เหมาะ
การฟอกหลายครั้ง  ใช้ได้กับทั้งผ้าขาว ยาวนานยิ่่งขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาว สำหรับผ้าทุกชนิด
และผ้าสี และผ้าสี   
     
     

2.)  3 in 1 Set
( ผลิตภัณฑ์เคมีัซักรีดพิเศษสำหรับ โรงพยาบาล, โรงซักอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม )
Liquid Alkaline LA1 Liquid Detergent LD1 Liquid Detergent LD2
( น้ำยาเสริมด่าง ปราศจากสารฟอสเฟต ) ( ผลิตภัณฑ์ซักผ้าใช้กับเครื่อง ) ( น้ำยาซักผ้าใช้กับเครื่อง )
     
น้ำำยาเสริมด่างประสิทธิภาพสูง ออกแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีส่วนประกอบของสาร เป็นน้ำยาซักผ้า ที่ปราศจากสารฟอสเฟต  มี  
มาเพื่อใช้กับเครื่องป้อนน้ำยาเข้าเครื่อง ลดแรงตึงผิวที่ช่วยขจัดคราบไขมัน ซึ่งมี ส่่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วย
ซักผ้า สามารถใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและ ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีกับ ขจัดคราบไขมันและมีตัวทำละลายซึ่งมี
ผ้าสีได้ดี เนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับผ้าขาวและสี ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีกับ
    เนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสี
     
     
FL3-Chlorine Bleach LB2-Oxygen Bleach Liquid Sour LS3
( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ) ( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและผ้าสี )                ( น้ำยาล้างเคมีตกค้างบนผ้าและล้างสนิม )
     
เป็นน้ำยาที่ใช้ขจัดคราบเลือดในผ้าขาว เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกผ้า ชนิดออกซิเจน เป็นน้ำยาล้างเคมีที่ตกค้างบนผ้ารวมทั้งสนิม
และฆ่าเชื้อประเภทคลอรีน มีส่วนผสม มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบ ช่วยให้ผ้า เหล็กในผ้า และทำการปรับสภาพจากด่างให้
ของสารลดแรงตึงผิว ขาวและผ้าสีดูสดใสขึ้น เป็นกลางบนเส้นใย เพื่อถนอมเนื้อผ้า ทำให้
    อายุการใช้งานมากขึ้น ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและสี
     
     
 
Degreaser - K LF4  
( น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า ) ( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )  
     
เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบไขมัน เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอมและปรับสภาพ  
และน้ำมันออกจากเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะำ ผ้าให้นุ่มฟู สวมใ่ส่สบาย ไม่ลีบติดตัว ช่วยให้  
สำหรับใช้ในการซักผ้าชุดพนักงานในโรง รีดเรียบง่ายและคงรูปอยู่นาน  เหมาะสำหรับ  
งานที่มีความสกปรกจากน้ำมันหรือไขมัน ผ้าทุกชนิด  
ค่อนข้างสูง เช่น โรงแปรรูปอาหาร หรือ    
โรงงานประกอบเครื่องจักรเป็นต้น  และ    
สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี    
     
     

3.) AL Set
( ผลิตภัณฑ์เคมีซักรีดพิเศษ สำหรับ โรงซัก, โรงงานชำแหละ และแปรรูปอาหาร )
AL - Detergent AL - Builder AL - Chlorine - Bleach
( ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง มอก.78-2545 ) ( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอสเฟต ) ( ผงฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน )
     
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรบขจัดคราบสกปรก เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ช่วยขจัดคราบฝังแน่น เป็นผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการฟอกผ้าขาว เป็น
ออกจากผ้า ได้ัรับการพัฒนามาใช้กับผ้า ให้ออกจากเนื้อผ้า ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรก สารอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด ให้
สกปรกทุกขนาดใช้ได้ทั้งที่อุณหภูมิสูง ให้ออกจากเนื้อผ้าโดยง่าย ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและ ความขาวแก่เนื้อผ้าพร้อมกับความปลอดภัย
และต่ำ เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสี ผ้าสี  เพมาะสำหรับแผนกซักรีดที่ทันสมัย เช่น ต่อเส้นใยของผา แม้ผ่านการฟอกมาหลาย
เพราะไม่มีสารฟอกขาวและเจือปน โรงแรม โรงซัก โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ครั้ง ใช้ได้กับผ้าฝ้ายเท่านั้น
     
     
AL - Oxygent  Bleach AL - Sour AL - D - Rust
( ผงฟอกผ้าขาวและผ้าสี ชนิดออกซิเจน ) ( ผงล้างผ้า ) ( ผงล้างผ้าและกำจัดสนิม )
     
เป็นผลิตภัณฑ์ผงฟอกขาวชนิดพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัด เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดสารเคมีตกค้างบน
ประกอบด้วยสารฟอกชนิดออกซิเจน คลอรีนที่ตกค้างบนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลาง ผ้า รวมทั้งขจัดคราบสกปรก และสนิมเหล็ก
ปลอดภัย ไม่ทำให้เส้นใยทุกชนิดเหลือง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ยาวนาน ออกจากเนื้อผ้าได้ในเวลาเดียวกัน ปลอดภัย
หรือเปื่อย แม้ผ่านการฟอกมาแล้วหลาย ยิ่งขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาวและผ้าสี ต่อผ้าทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและ
ครั้ง ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล ผ้าสี
     
     
AL - Degreaser AL - Detergent - B AL - Soft
( น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า ) ( น้ำยาซักผ้าไร้ด่าง ) ( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
     
เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบไขมัน เป็นน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรรับปรับผ้านุ่ม สูตรพิเศษ
และน้ำมันออกจากเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะ สดใส ช่วยถนอมสีและเส้นใยที่ละเอียดอ่อน ช่วยถนอมและปรับเส้นใยผ้า ให้นุ่มฟูกว่่าเดิม
สำหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงแรม และ ไม่ทำให้ผ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว ช่วยถนอมมือ สวมใส่สบาย เนื้อผ้าไม่ลีบติดตัว ช่วยให้ผ้า
ชุดพนักงานในโรงแรม ใช้ได้ทั้งผ้าขาว ขณะซัก เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องการการ รีดง่ายคงรูปนาน สีไม่ซีด เหมาะสำหรับผ้า
และผ้าสี ถนอม เช่น ผ้าไหม เสื้อผ้าเด็กอ่อน เป็นต้น ทุกชนิด
     
     
วิจัย พัฒนาและควบคุมการผลิตโดย :  บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด
จัดจำหน่ายโดย :  บริษัท แอลไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์ติดต่อ :  02-276-4103          แฟ็กซ์ :  02-276-4105
อีเมลย์ :  allies@peerapat.com 

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.