กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด
 
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นการเป็นผู้นำตลาดจากสินค้าด้านซักรีด  ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทั้งในด้านพัฒนาสินค้าและการใช้เทคโนโลยี นอกเหลือไปจากการให้บริการด้านเทคนิคที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง  ซึ่่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นจากลูกค้า 
 
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี  พร้อมนำเสนอรางานผลการวิเคราะห์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อการบำรุงรักษา เครื่องซักผ้า ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเติมน้ำยาซักรีดอัตโนมัติ  โดยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านเทคนิคต่างๆของการซักผ้า หรือเทคนิคในการใช้น้ำยาซักรีดเป็นต้น
 
ที่สำคัญ  นอกเหนือจากการให้บริการ,  การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วนของลูกค้าแล้ว  สินค้าซักรีด สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล ยังสามารถแก้ไขปัญหาคราบสกปรกต่างๆ ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟอกผ้าชนิดคลอรีน  หรือออกซิเจน,  น้ำยาปรับผ้านุ่ม  หรือน้ำยาล้าผ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่าเข้มงวด
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 
เอกสารประกอบสินค้าด้านซักรีด       ดาวน์โหลด  

 

1. กลุ่มล้างผ้า

Liquid Sour W95 Sour D Sour S
(ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดน้ำ) (ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดสนิม ชนิดผง) (ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดคลอรีนตกค้าง-ผง)
     
ใช้สำหรับขจัดคราบเคมีตกค้างบนผ้า ใ้ช้้สำหรับขจัดสารเคมีตกค้างบนผ้ารวม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างผ้า ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูง สามารถขจัดคราบ ทั้งขจัดคราบสกปรก และสนิมเหล็กออก สูงสามารถขจัดคลอรีนตกค้างบนเนื้อผ้าให้
สกปรกและสนิมเหล็กออกจากเนื้อผ้า จากเนื้อผ้าได้ในเวลาเดียวกัน ปลอดภัย มีสภาพเป้นกลาง ช่วยยืดอายุการใช้งานเนื้อ
ได้ในเวลาเดียวกัน ปลอดภัยต่อผ้าทุก ต่อผ้าทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาว ผ้าให้ยาวนานขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้า
ชนิด และสามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและสี และผ้าสี ขาวและผ้าสี
ขนาดบรรจุ   20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง
     
     
 
Sour DA Color Sour  
(ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า ชนิดผง ) (ผลิตภัณฑ์ล้างผ้า กำจัดคลอรีนตกค้าง ชนิดผง)  
     
ใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัดด่างตกค้าง ใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัดคลอรีนที่ตกค้าง  
บนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลาง ช่วยยืด บนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลาง ช่วยยืดอายุการใช้  
อายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ยาวนานขึ้น งานของเนื้อผ้าให้ยาวนานขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุก  
ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและ ผ้าสี ชนิด ทั้งผ้าขาวและ ผ้าสี  
ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง  
     
     

2. กลุ่มน้ำยาซัก

Liquid Detergent W92 Detergent B Waks Liquid
(ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ใช้กับเครื่อง) (น้ำยาซักผ้าไร้ด่าง) (ผลิตภัณฑ์ชักผ้าชนิดน้ำ ใช้กับเครื่อง)
     
ปราศจากสารฟอสเฟต ส่วนประกอบของ ช่วยถนอมผ้าสี เส้นใยที่ละเอียดอ่อน ไม่ทำ มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว ช่วยขจัด
สารลดแรงตึงผิว ช่วยขจัดราบไขมัน ตัว ให้ผ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว ช่วยถนอมมือขณะ คราบไขมัน, ตัวทำละลายมีประสิทธิภาพใน
ทำละลายมีประสิทธิภาพในการทำความ ซัก เหมาะสำหรับซักผ้าให้เด็กอ่อน การทำความสะอาด ได้กับผ้าทุกชนิด เหมาะ
สะอาดได้ดีกับเนื้อผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาว   สำหรับทั้งผ้าขาวและ ผ้าสี
และ ผ้าสี    
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง
     
     
Save Waks Green Waks
(ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง) ผงซักฟอกใ้ช้กับเครื่อง) (ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง)
     
ใช้สำหรับการซักผ้าสกปรกทุกชนิด ขนาด ใ้ช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยผ้าเหมาะ ได้รับมาตรฐานฉลากเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวด
เหมาะทั้งอุณหภูมิต่ำ และ อุณหภูมิสูง  สำหรับน้ำที่มีความกระด้างสูงกว่าปกติ ล้อม สำหรับขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยผ้า
เหมาะสำหรับผ้าขาว และ ผ้าสี ซักได้ดีทั้งอุณหภูมิสูงและ อุณหภูมิต่ำ ทั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำที่มีความกระด้างสูง
  ผ้าขาวและ ผ้าสี กว่าปกติ ซักได้ดีทั้งอุณหภูมิต่ำและสูง ทั้งผ้า
    ขาว และ ผ้าสี
ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง
     
     

3.   กลุ่มตัวฟอก

Liquid Bleach W94 PP Oxygen Bleach Bleach CX
(ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว และผ้าสี  ชนิดน้ำ             ( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว และผ้าสี ชนิดน้ำ ( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและ ผ้าสี  ชนิดผง
  - ชนิดออกซิเจน )   - ชนิดออกซิเจน )    - ชนิดออกซิเจน )
     
ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว สามารถฟอกได้ทั้งผ้า ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว สามารถฟอกได้ทั้งผ้า ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าสามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและ
ขาวและ ผ้าสี  เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด ขาว และผ้าสี เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิดมี ผ้าสี ประสิทธิภาพสูง ใช้ได้กับเส้นใยทุกชนิด
อ่อนโยนต่อเนื้อผ้า ประสิทธิภาพในการขจัดคราบ ช่วยให้ผ้า ไม่ทำให้ เสน้นใยเหลือง หรือเปื่อยแม้ผ่าน
  ขาว และผ้าสี ดูสดใสขึ้น การฟอกหลายครั้ง
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุภัณฑ์  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง
     
     
Bleach L Bleach CB Bleach C
(ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว ชนิดน้ำ - ชนิดคลอรีน) ( ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว ชนิดผง - ชนิดคลอรีน) (ผลิตภัณฑ์ฟอกขาว ชนิดผง-ชนิดคลอรีน)
     
ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวและฆ่าเชื้อประเภทคลอ  ใช้สำหรับการฟอกผ้าขาว เป็นสารอินทรีย์ ใช้สำหรับการฟอกขาวประสิทธิภาพสูงเป็น
รีน ใช้ในการแช่ผ้า และสามารถใช้ในขั้น ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด แม้ผ้านการ สารอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด แม้
ตอนการซักปกติ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าได้ ฟอกหลายครั้ง เหมาะสำหรับผ้าฝ้าย ผ่านการฟอกหลายครั้ง เหมาะสำหรับผ้าฝ้าย
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ กล่อง
     
     

4.   กลุ่มขจัดไขมัน

                                                                                            
Degreaser G Degreaser L                                         
(น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า ) (น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า )  
                                                                             
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมัน และน้ำมันฝัง ใช้สำหรับการฟอกผ้าขาว เป็นสารอินทรีย์ที่  
แน่นออกจากเนื้อผ้าทุกชนิด เติมในช่วง ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด  แม้ผ่านการฟอก  
การซักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซักผ้า  ใช้ได้ทั้ง หลายครั้ง เหมาะสำหรับผ้าฝ้าย  
ผ้าขาวและผ้าสี    
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง  
     
     

5.   กลุ่มเสริมด่าง

Liquid Alkaline W91 Waks Alk Builder A
( น้ำยาเสริมด่าง ) ( น้ำยาเสริมด่่าง ) ( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอสเฟต )
     
ผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ชนิดน้ำประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการขจัดสิ่งปกปรก ช่วยขจัดคราบฝังแน่นให้ออกจากเนื้อผ้าและ
ปราศจากสารฟอสเฟต เติมในช่วงการซัก ออกจากเส้นใยผ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สิ่งสกปรกให้ออกจากเนื้อผ้า  โดยง่าย เติมใน
ของเครื่องซักผ้า ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ซัก น้ำที่มีความกระด้างสูงกว่าปกติ มีส่วน ช่วงการซักของเครื่องซักผ้า ใ้ข้ร่วมกับผงซัก
ผ้า ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและ ผ้าสี ประกอบของสาร C.M.C ป้องกันสิ่งสกปรก ผ้า ใช้ได้ทั้งกับผ้าขาวและ ผ้าสี
  ย้อนกลับมาติดเนื้อผ้า ซักได้ดีทั้งอุณหภูมิ  
  สูงและต่ำ ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและ ผ้าสี  
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม ต่อ ถัง
     
     

6.    กลุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Liquid Fabric Soft W98 Soft R                                   Soft A                                       
( ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ชนิดเข้มข้น-สีฟ้า) ( ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม - สีฟ้า) ( ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม - สีชมพู )                
     
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้น ช่วย ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรพิเศษ เหมาะ ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอม
ปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู  สวมใส่สบาย และ สำหรับน้ำที่มีสนิมเหล็ก ช่วยให้สนิมไม่ และปรับเส้นไยผ้าให้นุ่มฟูกว่่าเดิม สวมใส่
ช่วยให้รีดง่าย คงรูป เกาะผ้า ทั้งยังถนอมและปรับสภาพเส้น สบาย เนื้อผ้าไม่ลีบติดตัว ช่วยให้ผ้ารีด
  ใยให้นุ่มฟู ช่วยให้ผ้ารีดง่าย ง่ายคงรูป สีไ่ม่ซีด กลิ่นหอม เหมาะสำหรับ
    ผ้าทุกชนิด
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง
     
     
 
Mildly PP Softener  
(ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม - สีฟ้า ) ( ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ชนิดเข้มข้น -สีฟ้า)  
     
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอม และ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้น ช่วย  
ปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู สวมใส่สบายผ้า ปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู สวมใส่สบาย และ  
ไม่ลีบติดตัว ช่วยให้รีดเรียบคงรูป เหมาะ ช่วยให้รีดง่าย คงรูปนาน  
สำหรับผ้าทุกชนิด    
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง  
     
     

7. กลุ่มช่วยรีด

Hi Press  Ironing Wax Wax On
(ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด) (ผลิตภัณฑ์เคลือบลูกกลิ้งชนิดครีม (ผลิตภัณฑ์ช่วยรีด และอัดกลีบ)
     
ผลิตภัณฑ์ช่วยรีดผ้า และอัดกลีบผ้า ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบลูกกลิ้งในเครื่อง ผลิตภัณฑ์ช่วยรีดและอัดกลีบผ้าชนิดเข้ม  
ชนิดพิเศษ ช่วยให้การรีดผ้าง่ายขึ้น         รีดผ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าที่ ข้นพิเศษ ช่วยให้การรีดผ้าเป็นไปอย่าง
ผ้าเรียบกลีบคงทน ไม่ทำให้เนื้อผ้า รีดติดลูกกลิ้ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของ ง่ายดาย ผ้าเรียบกลีบคงทน ไม่ทำให้
หยาบกระด้าง และไม่ทำลายเนื้อผ้า เครื่องและผ้าสักหลาดที่หุ้มลูกกลิ้ง เนื้อผ้าหยาบกระด้าง และไม่ทำลาย
  สามารถป้องกันการเกิดสนิมกับเครื่องรีด เืนื้อผ้า
ขนาดบรรจุ  20 ลิตร ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  15 กิโลกรัม ต่อ ถัง ขนาดบรรจุ  3.5 ลิตร ต่อ แกลลอน
 
ควบคุมคุณภาพและผลิตโดย :  บริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด  

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.