บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความสะอาดในอาคารสำหรับองค์กร โรงแรม รีสอร์ท สถาบันทั่วไป โดยครอบคลุม ตั้งแต่เครื่องจักร, อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ  และรวมถึงการให้บริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศ

... รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.roomcarepp.com

 


 

   

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.