คำถาม :  บมจ. พีรพัฒน์ฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ชื่อเหมือนบริษัทขายสินค้าด้านอิเล็คทรอนิคส์?
ตอบ     :  บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่วิจัย, พัฒนา,ผลิต-นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้า-เทคโนโลยีด้านทำความสะอาด
                สำหรับสถาบัน,องค์กร  โดยครอบคลุมสินค้าตั้งแต่ด้านซักรีด, ด้านครัว, การดูแลสระว่ายน้ำ, แผนกแม่บ้าน, เคมีทำความสะอาดใน
                อุตสาหกรรมและรวมไปถึงสินค้าด้านประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ิสิ่งแวดล้อม
 
คำถาม :  บมจ.พีรพัฒน์ฯ เป็นของนักลงทุนประเทศอะไร?
ตอบ     :  บมจ.พีรพัฒน์ฯ เป็นบริษัทฯ ของคนไทย ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งหมดเป็นคนไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การลงทุนสัมพันธ์
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
406 รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2290 1200 โทรสาร 0 2290 1249
Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.